102 - Eskariak

Elgoibar

Adinekoak zaintzeko prest nago. Asteburuetan interna moduan, orduka edo gauak pasatuz ospitalean. Esperientzi handia daukat.

Telefonoak: 632 229 972