2 - Animaliak

3 - Etxebizitzak

4 - Motorra

  • 401 - Saldu
  • 402 - Erosi

5 - Garajeak/Lokalak

  • 501 - Saldu
  • 502 - Erosi
  • 503 - Errentan emateko
  • 504 - Errentan hartzeko

6 - Denetarik

  • 601 - Salerosketak
  • 602 - Galdu/aurkituak
  • 603 - Bestelakoak

1 - Lana


101 - Eskaintzak

Elgoibar Adinekoak zaintzeko eta garbiketa lanetan aritzeko prest nago. Esperientzia eta titulu soziosanitarioa ditut. 603 503 689

Elgoibar Elgoibarko enpresa batek biltegian eta banaketan egun osoz lan egiteko pertsona bat behar du, ekaina bukaeran edo uztaila hasieran hasteko. Gidabaimena ezinbestekoa da. Bidali curriculuma: hornikuntza@gmail.com 943 744 112

Elgoibar Elgoibarko ile-apaindegi batean lanerako lagun baten bila ari gara. Lanaldi erdira edo osora lan egiteko. Berehala lanean hasteko. 634 261 485 (Nerea)

Soraluze Soraluzeko eraikuntza enpresa batek 2. ofiziala behar du. Baloratuko da lan-esperientzia eta euskaraz jakitea. 610 638 913


102 - Eskariak

Elgoibar Adineko gizonezkoak zaintzeko prest nago. Mudantza lanak ere egiten ditut. 647 554 386

Elgoibar Adinekoak nahiz umeak zainduko nituzke, eta etxeko lanetan aritzeko ere prest nago, bai etxeko langile moduan eta bestela. Sara dut izena. 604 855 097

Elgoibar Adinekoak zainduko nituzke ahal dela goizez. Esperientzia handia eta beharrezkoak diren tituluak ditut. 638 857 100

Elgoibar Adinekoak zainduko nituzke orduka. Ospitalean, gauez, oporretan... 631 425 686

Elgoibar Adinekoak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko prest nago, orduka edo etxeko langile moduan. 631 521 351

Elgoibar Adinekoak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko prest nago, orduka edo etxeko langile moduan. 631 584 186

Elgoibar Adinekoak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko prest nago, orduka. Asteburuetan lan egiteko prest nago, eta baita ospitalean gauak pasatzeko ere. 611 306 391

Elgoibar Adinekoak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko prest nago, orduka. Kurtso soziosanitarioa daukat. 624 828 670

Elgoibar Adinekoak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko prest nago. 643 505 827

Elgoibar Adinekoak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko prest nago. Orduka. Asteburuetan gauak ere pasatzeko prest nago, etxean zein ospitalean. Erizaina naiz. Titulu soziosanitarioa daukat eta esperientzia. 643 505 662

Elgoibar Adinekoak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko prest nago. Esperientzia daukat. Lanerako malgutasuna, astelehenetik igandera lan egiteko prest. 641 756 213

Elgoibar Adinekoak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko prest nago. Ordutegi malgua daukat. Gauez eta orduka jarduteko prest. Esperientzia eta titulu soziosanitarioa ditut. 600 082 254

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago, etxeko langile moduan edo orduka. Berehala lanean hasteko prest. 641 756 213

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago, etxeko langile moduan. Esperientzi handia. 600 082 254

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago, orduka, astelehenetik ostiralera eta asteburuetan goizez edo gauez. Titulu soziosanitarioa daukat. 631 020 169

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago. Asteburuetan interna moduan, orduka edo gauak pasatuz ospitalean. Esperientzi handia daukat. 632 229 972

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest. Esperientzia. 643 708 616

Elgoibar Adinekoak zein umeak zaintzeko edo garbiketa lanak egiteko prest nago. 611 215 176

Elgoibar Garazi naiz, Magisteritza ikasten ari den 20 urteko neska. Uda honetan haurrak zaintzeko prest nago. Umeak zaintzea gustatzen zait. Ordutegi malgua daukat. 644 269 968

Elgoibar Garbiketa lanetarako prest nago, orduka. Arratsaldez adinekoak zaintzeko prest egongo nintzateke, esperientzia handia eta erreferentzi onak ditut. 632 721 342

Elgoibar Gizon arduratsua, lanerako gogotsu. Adinekoak zainduko nituzke, orduka edo etxeko langile moduan. 632 708 954

Elgoibar Lan bila nabil. 631 892 149

Elgoibar Pertsona langile eta arduratsua garbiketa lanetarako prest, orduka. Esperientzia handia. 632 708 954

Elgoibar Pertsona langilea eta arduratsua adinekoak zaintzeko prest. Esperientzia. 674 810 717

Elgoibar Udaran umeak zaintzeko prest nago, uztailetik aurrera. 688 713 497

Elgoibar Umeak zaintzeko edo garbiketa lanak egiteko prest nago. Esperientzia. 631 671 845

Elgoibar Uztaileko goizetan umeak zaintzeko prest nago. 688 825 773

ZAINKETA LANAK Astean zehar goizetan 9ak arte eta arratsaldez, haurrak, adineko pertsonak zaintzeko edo etxeko garbiketak egiteko eskaintzen naiz. Neska arduratsua naiz eta hiru arlo horietan esperientzia dut. Horrez gain, erizain laguntzaile titulatua naiz eta Haur Hezkuntzako graduko azken mailako ikaslea. Edozer gauzarekin ez izan zalantzarik nirekin harremanetan jartzeko. 664 29 58 71


103 - Eskola partikularrak

Ikaskuntza zailtasunen aurrean eskuhartzea Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakaslea naiz Entzumena eta Mintzamenean espezializatua. Gainera, logopedia eta hizkuntza nahasteetan aditua nai ere. Saio indibidualizatuak eskaintzen ditut Ikaskuntza zailtasun espezifikoak lantzeko behar bereziak dituzten haurrekin metodologia aktiboaren bitartez. Horrez gain, haurrek euskarekin harreman baikorra sortzeko euskarazko saioak ere eskaintzen ditut eta azterketa ofizialak lantzen ditut (HABEKO aztertzailea baitnaiz). Edozein zalantza deitu eta galdetu lasai. Ane 684 14 95 54

2 - Animaliak


201 - Oparitzeko

Zakurkumeak opari Ama border collie duten zakurkume emeak opari 690 15 46 44

3 - Etxebizitzak


304 - Errentan hartzeko

Basarri billa Aupa! Alkilatzeko basarri billa nabil Plazentzia, Osintxu... Inguruetan. Hutsik ta zahartuta dauan basarri baten zaintza ta ondo jartzeko tratua eitxeko prest be eongo nintzan. Nere intenzi├▒ua basarrixa txukun jarri ta bertatik bizitzeko apostua itxia da, ortu haundi bat jarritxa lehenengo ta gerora posible bada animalixak baitxa. Oin momentuan basarri batian nabil bizitzen San Pedro ballaran, ta badakat basarrixa manejatzeko habilidadia. Gaztiok basarri mundura juateko dakaun zailtasuna kontuan hartuta, eskertuko naban laguntza apurtxo bat. Asier. 688642761 688 64 27 61

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.