Kontrargiko XXXIII. Argazki Rallya: amaitu gabeko eraikinak

Kontrargiren XXXIII. Argazki Rallyaren bigarren bideoan ikusgai daude Amaitu Gabeko Eraikinak epigrafearekin aurkeztu ziren argazki guztiak.