Olaldeako hirigintza-hitzarmenaren proposamena jendaurrean

Gaur, barikua, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dutenez, Olaldeako hirigintza-hitzarmen proposamena jendaurrean jarriko dute, 20 egunez. Norbaitek alegaziorik baleuka, 20 egun horiek izango ditu alegazioak aurkezteko.

Olaldeako hirigintza-proposamenean, besteak beste, egitasmoa gauzatuko den esparruaren lursailen eta ondasunen jabeei dagozkien eskubideak eta betebeharrak daude azalduta.