Katakumea galduta

Pertsona bat katua besoetan duela.

Errekaldeko farmazia parean katakumea agertu da, bakar-bakarrik. Ingurukoen esanetan, miauka jardun du gau osoan. Norbaitena baldin bada, edo norbaitek nahiko balu (opari): 699 86 87 29.