Eskertza

Antonio Etxabe Juaristi

2024ko otsailaren 12an hil zen, 83 urte zituela. Sendiak bihotzez eskertzen ditu jasotako doluminak, bai eta hileta elizkizunetara agertu izana ere.

Eskerrik asko eman diguzun

maitasunagatik

eta poztasunagatik. 

Asko maite zaitugu.

Etxekoak

Elgoibarren, 2024ko otsailaren 13an